Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2021Informacja o realizacji operacji własnej nr 2/OW/2019 

Trzebnica, 06.11.2019r.

 

Informacja dotycząca zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej

 

            Informujemy, że żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej pn.: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, mający na celu wsparcie istniejących i planowanych do założenia Wiosek Tematycznych Krainy Wzgórz Trzebnickich” wszczętej 4 października 2019 roku.

Informacja do pobrania

drukuj