Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2021Listy rankingowe z naborów nr 1/2019/IP i 4/2019NABÓR 4/2019 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Lista operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy – POBIERZ

Lista operacji, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru – POBIERZ

 

NABÓR 4/2019 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Lista operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy – POBIERZ

Lista operacji, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru – POBIERZ

 

NABÓR 1/2019/IP INKUBATOR PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO:

Lista operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy – POBIERZ

 

drukuj