Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2021Nazwa i status prawny LGDNazwa: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Status prawny LGD: stowarzyszenie powstało na podstawie art.15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz.634).

Stowarzyszanie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 05 stycznia 2009 roku pod numerem KRS 0000320987

REGON: 020894803
NIP: 9151751393
ARiMR 063059055

Siedziba: ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica

Biuro: ul. Obrońców Pokoju 1a/1, 55-100 Trzebnica

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy 88 9591 0004 2001 0000 5760 0001