Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2021Ogłoszenia o naborze nr 4/2019, 5/2019 oraz 1/2019/IPSzanowni Państwo,

zapraszamy do aplikowania w ramach TRZECH naborów, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Limit dostępnych środków 714 412,00  PLN :

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej (PDG) – limit dostępnych środków300 000,00 PLN
  1. Rozwijanie działalności gospodarczej (RDG) – limit dostępnych środków414 412,00,00 PLN

 

Limit dostępnych środków 100 000,00 PLN:

  1. Rozwijanie działalności gospodarczej (RDG) – limit dostępnych środków 100 000,00 PLN

 

Limit dostępnych środków 500 000,00 PLN:

  1. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego (IP) – limit dostępnych środków: 500 000,00 PLN

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Podejmowanie działalności gospodarczej:

Wniosek

Biznesplan

Instrukcja wypełniania wniosku

Rozwijanie działalności gospodarczej oraz inkubator przetwórstwa lokalnego:

Wniosek

Biznesplan

Instrukcja wypełniania wniosku

Więcej informacji pod linkiem:

http://krainawzgorz.pl/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/

drukuj