Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2021Posiedzenie Rady LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich już 5 lutego!

Szanowni Państwo,

informujemy, że już 5 lutego 2020 roku odbędzie się pierwsze posiedzenie nowej Rady Programowej LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich. Posiedzenie dotyczyć będzie oceny wniosków, które wpłynęły do biura LGDKWT w ramach naborów numer 4/2019 oraz 1/2019/IP (w ramach naboru numer 5/2019 nie wpłynął żaden wniosek) w dniach 9 – 23 grudnia 2019 roku.

W ramach w/w naborów wpłynęło łącznie 19 wniosków – 6 w ramach Rozwoju działalności  gospodarczej, 12 w ramach Podejmowania działalności gospodarczej i 1 w ramach zakresu Inkubator Przedsiębiorczości.drukuj