Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2021Zapraszamy na Warsztat Refleksyjny 19 lutego 2020 roku!Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zaprasza serdecznie wszystkich chętnych na warsztaty refleksyjne. Spotkanie odbędzie się w sali Starostwa Powiatowego w Trzebnicy 19 lutego o godz. 18:00. Podczas spotkania podsumujemy wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w 2019 roku oraz omówimy plany działania na lata kolejne.
Bądźcie z nami – wspólnie DZIAŁAMY DLA REGIONU!

drukuj