Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2021Zaproszenie na podpisanie umów w ramach Projektu Grantowego nr 1/2019/G.W imieniu Zarządu LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich serdecznie zapraszamy wszystkich Beneficjentów, którzy zostali zakwalifikowani do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego nr 1/2019/G na podpisanie umów!

Formalności dopełnimy 10 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy, od godziny 17:00.

Następnie 12 Beneficjentów będzie realizować projekty w ramach „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”, dzięki czemu w ciągu kilku miesięcy powstanie sporo fajnych miejsc na mapie obszaru LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich 

O efektach pracy naszych Beneficjentów będziemy informować 

drukuj