Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2021Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz TrzebnickichSzanowni Państwo!!!!

Zapraszamy serdecznie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich w poniedziałek 21 września 2020 roku na godz. 18:00 w Krynicznie w świetlicy przy ul. Parkowej 6. Ze względów epidemiologicznych prosimy o zabranie maseczek ochronnych oraz o dezynfekcję rąk przy wejściu.

 

Poniżej program spotkania:

Program XXII Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków LGD

Kryniczno, 21 września 2020r., godz. 18:00

 

 1. Otwarcie XXII Walnego Zebrania Sprawozdawczego oraz powitanie przez Prezesa LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich.
 2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie Porządku Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Informacja Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotycząca prawomocności Zebrania.
 8. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 15 stycznia 2020 r. (uchwała nr 1/XXII/2020).
 9. Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2019 rok (uchwała nr 2/XXII/2020).
 10. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok (uchwała nr 3/XXII/2020).
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (uchwała nr 4/XXII/2020).
 12. Wnioski, sprawy różne.
 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie przez Walne Zebranie.
 14. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

Zgodnie z §19 ust. 8 Statutu informuję, że w Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganego quorum, w drugim terminie, który następuje w kwadrans później tego samego dnia, Zebranie może obradować i podejmować ważne i wiążące uchwały bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

drukuj