Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2021Zarząd LGDGrzegorz Derela – Prezes Zarządu

Martyna Ostaszewska – Wiceprezes Zarządu

Joanna Wiraszka – Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Jarczewska – Członek Zarządu

Teresa Czaniecka – Członek Zarządu

Ewelina Gryniuk – Członek Zarządu

Beata Trumpiel – Członek Zarządu

Przemysław Burchacki – Członek Zarządu